Công cụ SERP Preview này mô phỏng hình ảnh 1 website nào đó sẽ được hiển thị trên trang kết quả Google như thế nào. Thông tin sẽ gồm: Tiêu đề (title), Url, Meta Description. Bạn cũng sẽ thấy độ dài (theo pixel) của những nội dung này.

Fetch

Title
(0px / 580px)
Url
(0px / 385px)
Meta
(0px / 980px)All
Images
Videos
News
Maps
More


Rating starsRating: 9,7/10 - 112 votes
25 ,Thg6 2024 -

Cách sử dụng công cụ SERP Preview Tool

Có 2 cách để bạn lựa chọn sử dụng cho phù hợp với nhu cầu của mình: lấy thông tin từ 1 địa chỉ website, hoặc dán các thông tin meta để xem hiển thị.

Cách 1 - Lấy thông tin SERP Preview từ 1 Url

Trong quá trình làm tối ưu hóa (SEO), bạn cần xem thông tin 1 trang web của bạn sẽ được hiển thị trên kết quả Google sẽ thế nào, độ dài đã tối ưu hay chưa.

Việc này khá đơn giản. Bạn chỉ cần nhập tay, hoặc dán địa chỉ url vào, sau đó nhấn Enter hoặc nhấp vào nút "Fetch", hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ trang web đó về hiển thị các thông tin lên các ô tương ứng. Đồng thời trong phần dưới cũng hiển thị trông tin mô phỏng về trang web đó khi xuất hiện trên trang kết quả Google thì sẽ như thế nào.

Cách 2 - Copy / Paste thông tin

Trường hợp này phù hợp khi bạn đang viết nháp 1 bài nào đó, và đang muốn chỉnh sửa thông tin meta Title và Description cho tối ưu.

Vậy thì bạn gõ luôn vào các ô tương ứng: Title, Url, Meta Description. 

Quan sát phần độ dài (bên phải), khi vượt quá độ dài tối đa mà Google quy định, thì số ký tự sẽ chuyển màu đỏ đậm, và trên kết quả mô phỏng sẽ cắt bớt các ký tự vượt giới hạn.