Công cụ này sẽ giúp bạn đếm số từ trong đoạn văn, hoặc trong 1 trang web nào đó. Hãy nhập Url của trang web, hoặc gõ trực tiếp vào ô văn bản rồi xem kết quả.

Word Count Total: Characters Count Total:
1 0

Tại sao cần đếm số từ?

Để biết được số lượng từ trong một văn bản nào đó, chẳng hạn như 1 bài luận.

Với người làm SEO, thì việc kiểm tra 1 trang web có bao nhiêu từ cũng rất quan trọng. Nhất là đối với website của đối thủ, hay những website đang ở trên Top, bạn sẽ muốn biết xem độ dài bình quân là bao nhiêu, để có cách vượt qua.