Mẫu hợp đồng SEO

Mẫu hợp đồng SEO website

Mẫu hợp đồng SEO website - mới nhất 2021

Mẫu hợp đồng SEO website - mới nhất 2021

Bạn cần mẫu hợp đồng SEO mới nhất để tham khảo và chuẩn bị cho việc thương thảo và thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng tối ưu hóa website?

Trong phần dưới đây tôi sẽ cung cấp mẫu mà Carly đang sử dụng để phục vụ khách hàng. Bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa cho phù hợp với tình huống cụ thể của mình nhé.


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––

Hải Phòng, ngày ... tháng... năm 2021

HỢP ĐỒNG SEO WEBSITE

Số: 0113/CarlySEO

Căn cứ:

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15 tháng 07 năm 2013 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
 • Nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay tại TP Hải Phòng, chúng tôi gồm:

1. Bên cung cấp dịch vụ:

CÔNG TY TNHH CARLY
(Sau đây gọi tắt là Carly)
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Tài khoản số: mở tại Ngân hàng...
Đại diện là Ông: Đào Văn Long - Chức vụ: Giám đốc

2. Bên sử dụng dịch vụ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
(Sau đây gọi tắt là ABC)
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Đại diện là Ông: Trần Đức Trung - Chức vụ: Giám đốc

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ SEO này với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

ABC thuê Carly và Carly đồng ý cung cấp dịch vụ tối ưu hóa website với công cụ tìm kiếm cho website của ABC với nội dung cụ thể như sau:

 • Tên miền: tenmienabc.com (thuộc sở hữu của ABC)
 • Công cụ tìm kiếm: Google Việt Nam – www.google.com.vn, ngôn ngữ tiếng Việt

Dịch vụ Carly cung cấp nhằm đưa 06 từ khóa lên nhóm 10 đứng đầu (Top 10) kết quả tìm kiếm tự nhiên của www.google.com.vn.

Danh sách từ khóa (cụm từ khóa) như sau:

1. Từ khóa 1
2. Từ khóa 1
3. Từ khóa 3
4. Từ khóa 4
5. Từ khóa 5
6. Từ khóa 6

Do có sự phân biệt từ khóa có và không có dấu tiếng Việt, khi đánh giá kết quả thứ hạng, hai bên sẽ sử dụng từ khóa đúng như danh sách nêu trên.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN HỢP ĐỒNG SEO

Carly triển khai nghiệp vụ để đưa số từ khóa yêu cầu lên Top 10 trong vòng 06 tháng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng SEO mà website bị lỗi không phải do Carly gây ra thì thời gian đó không tính vào thời gian SEO. Nếu website bị lỗi làm ảnh hưởng đến kết quả SEO thì thời gian SEO sẽ được gia hạn thêm tương ứng.

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

3.1. Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ 1 tháng: 500.000 đồng/từ/tháng x 6 từ = 3 triệu đồng
Tổng phí dịch vụ: 3,0 triệu đồng/tháng x 6 tháng = 18 triệu đồng (mười tám triệu đồng)
Giá trên chưa gồm VAT.

3.2. Phương thức thanh toán:

Tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng. ABC chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản.

3.3. Thời hạn thanh toán:

ABC thanh toán tháng đầu tiên cho Carly trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng này.

Từ tháng tiếp theo, ABC thanh toán phí dịch vụ trong khoảng từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng.

Trong trường hợp ABC không thanh toán đúng thời hạn, mỗi ngày chậm thanh toán ABC sẽ phải chịu 1% giá trị khoản thanh toán chậm.

Khi hết hạn hợp đồng SEO, 2 bên sẽ tổng kết nghiệm thu thứ hạng các từ khóa. Nếu từ khóa nào không lên Top như thỏa thuận, Carly sẽ không tính phí dịch vụ tương ứng với từ khóa đó.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ABC

4.1. Quyền của ABC:

 • Yêu cầu Carly thực hiện đúng nội dung đã thỏa thuận quy định tại Hợp đồng này.
 • Có quyền dừng Hợp đồng khi Carly không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này mà do lỗi chủ quan của Carly.

4.2. Nghĩa vụ của ABC:

 • Cung cấp quyền quản trị website cho Carly quản lý
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Carly theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.
  ABC có nghĩa vụ thực hiện theo các tư vấn của Carly trong việc tối ưu hóa mã nguồn, cấu trúc, và nội dung website ABC. Trong trường hợp ABC đồng ý giao quyền truy nhập vào máy chủ để sửa mã nguồn của trang web thì Carly có thể thực hiện việc chỉnh sửa mã nguồn và cấu trúc nhằm tối ưu hóa cho trang web.
 • Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa website theo các bản yêu cầu chỉnh sửa tối ưu của Carly; đảm bảo xử lý các yêu cầu trên trong vòng không quá 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.
 • Không tự ý thay đổi hệ thống URL (đường dẫn), Title, Meta trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng SEO này mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của Carly. Nếu ABC vi phạm điều này, Carly sẽ không chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong Hợp đồng. Nếu việc tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố đối với việc duy trì Hợp đồng thì ABC phải chịu mọi trách nhiệm và duy trì thanh toán như tháng liền trước đó trong thời gian Carly khắc phục sự cố do lỗi ABC.
 • Không vi phạm những điều khoản nghiêm trọng của Google quy định với website
 • Không đăng lên website những nội dung đồi trụy, mua bán các hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm luật bản quyền, và những nội dung khác vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Không chứa các thông tin sai lệch về giá, về chương trình khuyến mại một cách cố ý nhằm thu hút người mua.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA Carly:

5.1. Quyền của Carly:

 • Yêu cầu ABC phối hợp trong các công việc chỉnh sửa hệ thống website nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho việc thực hiện tối ưu. Carly có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu ABC cố ý không thực hiện các kỹ thuật SEO do Carly đưa ra.
 • Chủ động thay đổi và áp dụng các chiến lược tối ưu tùy theo tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả đã cam kết cho ABC.
 • Yêu cầu ABC dừng các vi phạm Hợp đồng (nếu có), và có quyền dừng Hợp đồng mà không hoàn lại tiền đã thanh toán trước đó nếu sau 2 lần Carly yêu cầu bằng văn bản mà ABC vẫn tiếp tục vi phạm.
 • Yêu cầu ABC thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định Hợp đồng này.
  Đặt dòng liên kết “Website được tối ưu hóa bởi Carly” vào vị trí phù hợp. Chủ động triển khai trao đổi liên kết (link) nhằm đảo bảo hiệu quả cao cho việc tối ưu website của ABC.

5.2. Nghĩa vụ của Carly:

 • Thực hiện công việc đúng nội dung, thời hạn theo quy định Điều 1 Hợp đồng này.
 • Hàng tháng gửi báo cáo kết quả SEO các từ khóa trong hợp đồng.
 • Không sử dụng website của ABC vào bất kỳ mục đích nào khác với nội dung quy định trong hợp đồng này.
 • Trường hợp Carly thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo hợp đồng này nhưng do lỗi của ABC (website bị lỗi hoặc việc phối hợp với Carly không đúng tiến độ, không đảm bảo đúng cam kết trong hợp đồng này) làm ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chất lượng dịch vụ SEO của Carly thì Carly được miễn trừ trách nhiệm.
 • Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng, nếu website của ABC bị các sự cố về lỗi code, lỗi host, hay lỗi tên miền, dính virus gây hại mà không phải do lỗi của Carly thì Carly sẽ không đảm bảo các từ khóa được đẩy lên top đúng hạn và không đền bù thời gian rơi top của các từ khóa. Nếu do lỗi của Carly thì Carly sẽ chịu phạt theo đúng cam kết trong hợp đồng. Nếu do nguyên nhân Bất khả kháng Carly không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, khi đó hai bên sẽ cùng thỏa thuận về phương án giải quyết trên nguyên tắc như quy định tại Điều 1 hợp đồng SEO này.
 • Carly được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan đến mọi tranh chấp giữa ABC với khách hàng, với bên thứ ba hoặc điều tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động hợp pháp và các nội dung chạy trên website www… của ABC hoặc các hình thức và phương thức kinh doanh mà ABC tiến hành trong quá trình hoạt động của ABC. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có điều tra, ABC chịu trách nhiệm giải quyết và chịu mọi phí tổn liên quan.

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT - ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng này và các phụ lục của hợp đồng này (nếu có) có thể được sửa đổi theo thoả thuận của hai bên, mọi sửa đổi sẽ được lập thành phụ lục của hợp đồng.

6.1. Những trường hợp chấm dứt hợp đồng:

 • Hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn.
 • Cả hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn.
 • Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng, gửi thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trước ít nhất 05 ngày tính đến ngày dự định chấm dứt hợp đồng và đã được bên kia đồng ý bằng văn bản.
 • Một trong hai bên bị phá sản, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động, trong trường hợp này hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai bên thỏa thuận và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
 • Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc hai bên chấm dứt hiệu lực của hợp đồng này.

6.2. Những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng:

 • Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh được bên kia đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng này và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào hoặc phản hồi nào với bên bị vi phạm sau khi bên phát hiện vi phạm đã thông báo 2 lần bằng văn bản tới bên vi phạm.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phù hợp với mục 6.3.1 Điều 6 này thì phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho Carly bị vi phạm và thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế hoặc bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba (nếu có) do lỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra.

ĐIỀU 7: BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. Bất cứ bên nào cũng có quyền từ chối thực hiện các nghĩa vụ nêu trong hợp đồng này trong trường hợp xảy ra những sự kiện bất khả kháng. Bất khả kháng là các sự kiện như: chiến tranh, đình công, bạo động, hoả hoạn, thiên tai, hay bất cứ sự kiện nào khác mà mỗi bên không có khả năng kiểm soát làm cho bên đó không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng này.

7.2. Bên gặp bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi gặp bất khả kháng. Bất khả kháng phải được xác nhận và giải quyết theo thỏa thuận trên tinh thần hợp tác của hai bên.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên cam kết bảo mật tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía bên kia và toàn bộ thông tin liên quan đến hợp đồng này trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của hợp đồng này tối thiểu là 01 năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bí mật của thông tin này. Mỗi bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của bên kia hoặc do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

8.2. Mọi thông báo và thông tin liên lạc chính thức liên quan đến hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ của các bên như nêu tại phần đầu của hợp đồng hoặc gửi qua email của đầu mối liên hệ hai bên.

8.3. Trường hợp xảy ra rủi ro về kỹ thuật, bao gồm: Rủi ro do ngừng hoặc lỗi kĩ thuật từ dịch vụ Google cung cấp; rủi ro về đường truyền internet, cơ sở hạ tầng mạng quốc gia thì quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đảm bảo hai bên cùng có lợi

8.4. Hai bên thỏa thuận thiện chí thực hiện các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi.

8.5. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không thể tự giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân nơi đặt trụ sở chính của bị đơn để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các bên phải thi hành. Chi phí Tòa án do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 9: THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày .../.../2021.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ABC hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Carly mà hai bên không còn khiếu nại gì liên quan đến hợp đồng thì hợp đồng này xem như được thanh lý.

Hợp đồng vẫn có hiệu lực và tiếp tục thực hiện khi có sự thay đổi nhân sự của các bên.

Các phụ lục kèm theo hợp đồng này, nếu có, là một phần không thể tách rời tạo thành một thể thống nhất và có giá trị như một điều khoản trong hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm .. trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN ABC                                                      ĐẠI DIỆN CARLY

 

 


Trên đây là mẫu hợp đồng SEO website mà Carly đang sử dụng. Tất nhiên, tùy từng khách hàng và nhu cầu cụ thể, chúng tôi sẽ thương thảo và điều chỉnh cho phù hợp. Mục đích là để đảm bảo hài hòa lợi ích của cả 2 bên.

Hợp đồng SEO website

Bạn hoàn toàn có thể download mẫu hợp đồng SEO này về tham khảo. Lưu ý bổ sung chỉnh sửa những nội dung cần thiết.

Trường hợp bạn muốn thuê ngoài dịch vụ SEO, thì vui lòng Liên hệ với tôi nhé. Tôi sẽ cam kết dịch vụ chất lượng với giá cạnh tranh, và có ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp cần thiết kế website hay dịch vụ SEO tại Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, và cả Đà Nẵng nữa.

Chia sẻ Bài viết này:

Học SEO & Marketing Online Miễn phí

Tham gia vào Group Facebook & Zalo => học SEO & Marketing Automation hoàn toàn FREE!